Prima Pagina   Informatii Publice cf. Legii nr. 544/2001   Login  
CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA Relatii telefonice cu publicul : 0243-232786; 0243-236339. Luni-Joi ora 10:00-14:00, Vineri ora 10:00-13:00
Istoric Atributii Obiective Resurse Umane    Organigrama    Declaratii de avere    Declaratii de interes    Concursuri Informatii Financiare Informatii de Interes Public Contact
Categorii de contribuabili Locuri de munca in conditii deosebite Locuri de munca in conditii speciale Contributia de asigurari sociale (CAS) Baza de calcul a CAS Sume pt. care nu se plateste CAS Sume reprezentand prestatii sociale Calculul si plata CAS Termene de plata Garantii si sanctiuni Stagii de cotizare Cote de CAS Declaratie de Asigurare Sociala Contract de Asigurare Sociala
Pensia pentru Limita de Varsta Pensia Anticipata Pensia Anticipata Partial Pensia de Invaliditate Pensia de Urmas Alte Drepturi de Asigurari Sociale Indemnizatii prevazute de Legi Speciale Bilete de tratament Accidente de Munca si Boli Profesionale Acte necesare
Serii bilete
Legi Ordonante Hotariri Alte Acte Precizari si Prevederi Proiecte
... ... ...
Bilete de tratament Contribuabili Prestatii
Cod etic/deontologic/de conduita Lista cadourilor si bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2021 Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizationala Planul de integritate al institutiei Stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA si in Planul de integritate Situatia incidentelor de integritate Comunicate de presa Link -uri utile Harta Site


LEGISLATIE

Legi   Ordonante de Urgenta   Hotariri de Guvern   Alte Acte Normative   Precizari si Prevederi   Proiecte

HG nr.935din data de2019.12.13publicat(a) inMonitorul Oficial nr.1010din data de2019.12.16
   HG pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

HG nr.937din data de2018.12.07publicat(a) inMonitorul Oficial nr.1045din data de2018.12.10
   HG pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

HG nr.118din data de2012.03.06publicat(a) inMonitorul Oficial nr.159din data de2019.03.06
   HG privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii Publice

HG nr.1469din data de2005.12.08publicat(a) inMonitorul Oficial nr.1109din data de2005.12.08
   HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania