Prima Pagina   Informatii Publice cf. Legii nr. 544/2001   Login  
CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA Relatii telefonice cu publicul : 0243-232786. Luni-Joi ora 10:00-14:00, Vineri ora 10:00-13:00
Istoric Atributii Obiective Resurse Umane    Organigrama    Declaratii de avere    Declaratii de interes    Concursuri Informatii Financiare Informatii de Interes Public Contact
Categorii de contribuabili Locuri de munca in conditii deosebite Locuri de munca in conditii speciale Contributia de asigurari sociale (CAS) Baza de calcul a CAS Sume pt. care nu se plateste CAS Sume reprezentand prestatii sociale Calculul si plata CAS Termene de plata Garantii si sanctiuni Stagii de cotizare Cote de CAS Declaratie de Asigurare Sociala Contract de Asigurare Sociala
Pensia pentru Limita de Varsta Pensia Anticipata Pensia Anticipata Partial Pensia de Invaliditate Pensia de Urmas Alte Drepturi de Asigurari Sociale Indemnizatii prevazute de Legi Speciale Bilete de tratament Accidente de Munca si Boli Profesionale Acte necesare
Simulari Serii bilete Sugestii Statiuni Criterii generale Criterii specifice Ordonare cereri bilete Categorii de persoane
beneficiare
Stabilire contributie Alte reglementari
Legi Ordonante Hotariri Alte Acte Precizari si Prevederi Proiecte
... ... ...
Bilete de tratament Contribuabili Prestatii
Comunicate de presa Link -uri Harta Site


BILETE DE TRATAMENT

Simulari
Serii bilete
Sugestii
Statiuni
Criterii generale  
Criterii specifice  
Ordonare cereri bilete  
Categorii de persoane
beneficiare
 
Stabilire contributie  
Alte reglementari

CRITERIILE
în baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear,
în mod gratuit sau cu suportarea unei contributii

E. Modul de stabilire a contributiei individuale pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contributii

Cuantumul contribuției persoanelor, ale căror cereri au fost aprobate in baza prezentelor criterii, se stabilește după cum urmează:
E.1. In cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuția individuala este de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie, din luna anterioară celei în care se efectueaza repartitia. (pct. D.2.1.)
E.2. In cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000 al caror venit brut realizat lunar, pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, si/sau, dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuției individuale este de 50% din prețul biletului de tratament balnear.
Venitul brut realizat lunar, este cel din luna în care a fost depusa ultima declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. Aceasta este considerata valabila, in intelesul prezentelor criterii, daca a fost depusa si inregistrata cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartitiei. (pct.D.2.2.)
E.3. In cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000 al caror venit brut realizat lunar, pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, si/sau, dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mare decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, se achită prețul integral al biletului de tratament balnear.
Venitul brut, realizat lunar, este cel din luna în care a fost depusa ultima declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. Aceasta este considerata valabila, in intelesul prezentelor criterii, daca a fost depusa si inregistrata cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartitiei. (pct.D.2.2.)
E.4. In cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. III din Legea nr. 19/2000, beneficiari ai indemnizatiei de somaj, cuantumul contributiei este de 50 % din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita conform legii. (pct.D.2.2.)
E.5. In cazul persoanelor asigurate pe baza de declaratie de asigurare in conditiile art. 5, alin. (1), pct. IV si V, din Legea nr. 19/2000 si al persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare socială conform art. 5, alin. (2) din Legea nr. 19/2000, pentru asiguratii care au la data la care se efectueaza repartitia, venitul brut lunar asigurat mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contributiei este de 50% din prețul biletului de tratament balnear.
Pentru asiguratii care au venitul brut lunar asigurat mai mare decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, se achita prețul integral al biletului de tratament balnear. (pct.D.2.2.)
E.6. In cazul copiilor minori ai asiguratilor sau ai pensionarilor sistemului public de pensii si al copiilor minori care au fost adoptati, carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii, cuantumul contribuției este de 50% din contribuția individuala a titularului.
In cazul in care titularul beneficiaza de bilet gratuit, contributia este de 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin Hotarare a Guvernului. (pct.D.2.4.)
E.7. In cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaș, contribuția individuala este de 50% din pensia neta cuvenita urmasului in cauza, din luna anterioară repartitiei. (pct.D.2.5.)
E.8. In cazul persoanei care insoteste copilul minor beneficiar de pensie de urmas, contribuția individuala este de 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin Hotarare a Guvernului. (pct.D.2.6.)
E.9. In cazul soților sau soțiilor asiguraților sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament in nume propriu, se achita prețul integral al biletului de tratament balnear. (pct. D.2.7.)
E.10. In cazul persoanei care însoțește pensionarul de invaliditate gradul I sau persoana cu handicap grav, cuantumul contribuției individuale este de 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin Hotarare a Guvernului. (pct. D.1.6)
E.11. In cazul personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, asigurati ai sistemului public de pensii, contribuția individuala este de 50% din pretul biletului de tratament balnear (art. 105, alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic). (pct.D.2.10.)

E.12. In cazul persoanelor aflate in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, casa teritoriala de pensii, sau Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, cuantumul contribuției individuale este de 50% din salariul de baza brut aferent lunii anterioare celei în care care se efectueaza repartitia, dar nu mai mult de 50% din pretul biletului de tratament balnear.
Copilul minor al titularului datoreaza 50% din contributia individuala a titularului.
E.13. In cazul soților sau soțiilor persoanelor prevăzute la pct. 12 cuantumul contribuției individuale este de 50% din salariul de bază brut aferent lunii anterioare celei în care care se efectueaza repartitia, dar nu mai mult de 50% din pretul biletului de tratament balnear.