Prima Pagina   Informatii Publice cf. Legii nr. 544/2001   Login  
CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA Relatii telefonice cu publicul : 0243-232786; 0243-236339. Luni-Joi ora 10:00-14:00, Vineri ora 10:00-13:00
Istoric Atributii Obiective Resurse Umane    Organigrama    Declaratii de avere    Declaratii de interes    Concursuri Informatii Financiare Informatii de Interes Public Contact
Categorii de contribuabili Locuri de munca in conditii deosebite Locuri de munca in conditii speciale Contributia de asigurari sociale (CAS) Baza de calcul a CAS Sume pt. care nu se plateste CAS Sume reprezentand prestatii sociale Calculul si plata CAS Termene de plata Garantii si sanctiuni Stagii de cotizare Cote de CAS Declaratie de Asigurare Sociala Contract de Asigurare Sociala
Pensia pentru Limita de Varsta Pensia Anticipata Pensia Anticipata Partial Pensia de Invaliditate Pensia de Urmas Alte Drepturi de Asigurari Sociale Indemnizatii prevazute de Legi Speciale Bilete de tratament Accidente de Munca si Boli Profesionale Acte necesare
Serii bilete
Legi Ordonante Hotariri Alte Acte Precizari si Prevederi Proiecte
... ... ...
Bilete de tratament Contribuabili Prestatii
Cod etic/deontologic/de conduita Lista cadourilor si bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2021 Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizationala Planul de integritate al institutiei Stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA si in Planul de integritate Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2023 Comunicate de presa Link -uri utile Harta Site


COMUNICATE DE PRESA

           
Comunicate de Presa

ANSituatia incidentelor de integritateComunicate de presa2024

Compnenta comisiei paritare din cadrul CJP Ialomita

Comunicat de presa CJP Ialomita 03.01.2024

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2023
2023

2023

Comunicat de presa privind contractele de asigurare

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2022
2023

2023

Raport de activitate al comisiei paritare in anul 2023
2023

Decizia de modificare a comisiei paritare
2022Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2021
Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2022
Raport privind activitatea de comunicare conform OG nr.27/2002 al Casei Judetene de Pensii Ialomita, Semestrul I an 2023
Raport privind activitatea de comunicare conform OG nr.27/2002 al Casei Judetene de Pensii Ialomita, Semestrul II an 2022
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 la 31.12.2022
Comunicat de presa privind cuantumul punctului de pensie si ale prestatii sociale
Comunicat de presa privind ajutoarele financiare acordate pensionarilor in anul 2023
Raport privind activitatea de comunicare conform OG 27/2202 al CJP Ialomita
Comunicat de presa privind instituirea unor masuri temporare de sprijin material
Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2021
Raport de activitate CTP Ialomita pe anul 2021
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 la 31.12.2021
Raport privind activitatea de comunicare conform OG nr.27/2002 al Casei Judetene de Pensii Ialomita, Semestrul II an 2021
Comunicat de presa privind pensile de serviciu si cele rezultate din legi speciale
Comunicat de presa privind cuantumul pensiei sociale minim garantate si valoare punctului de pensie de la 1 ianuarie 2022
Comunicat de presa privind art.114 din Legea 263/2010 privind pensiile de urmas
Raport incidente integritate an 2020
Declaratie anticoruptie 2021
Comunicat de presa referitor la valoarea ajutorului de deces
Raport privind activitatea de comunicare conform OG nr.27/2002 al Casei Judetene de Pensii Ialomita, an 2020
Raport privind inregistrarea si solutionarea petitiilor in perioada 01.01-31.12.2020
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 la 31.12.2020
Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2019
Comunicat de presa referitor la activitatea cabinetelor de expertiza medicala CJP Ialomita
Comunicat de presa referitor la masurile de siguranta medicala - CJP Ialomita
Comunicat de presa privind relatiile cu publicul in perioada 11-31.03.2020
Comunicat de presa privind biletele de tratament gratuite acordate pensionarilor
Comunicat de presa privind Bugetul Asigurarilor de stat pe anul 2020
Raport privind activitatea de comunicare conform OG nr.27/2002 sem II/2019
Raport privind activitatea de comunicare conform OG nr.27/2002 sem I/2019
Raport de activitate al Casei Judetene de Pensii Ialomita pe anul 2019
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 la 31.12.2019
Regulament UE 679_2016 privind protectia datelor cu caracter personal
Declaratie cu privire la acordul prelucrarii datelor cu caracter personal
Nota de informare privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal
Comunicat de presa privind veniturile, retinerile din pensii si cotele de contributie de asigurari sociale
Raport privind activitatea de comunicare conform OG nr.27/2002 sem II/2018
Raport privind activitatea de comunicare conform OG nr.27/2002 sem I/2018
Comunicat de presa privind retinerea de la achitare a pensiei de urmas
Informare privind schimbarea calendarului de plata a drepturilor care se achita prin intermediul Caselor Teritoriale de Pensii
Comunicat de presa privind veniturile, retinerile din pensii si cotele de contributie 15.01.2018
Comunicat de presa privind Contractul de asigurare 02.04.2018
Comunicat de presa privind veniturile, retinerile din pensii si cotele de contributie 15.01.2018
Comunicat de presa privind OUG 90/2017
Comunicat de presa privind prelungirea termenului de aplicare a Legii 186/2016
Comunicat de presa privind modificarile si completarile Legii 263/2010
Comunicat de presa privind recalcularea drepturilor de pensie anticipata
Comunicat de presa privind procedura de creare a unui cont de utilizator pe portalul Casei Nationale de Pensii Publice
Comunicat de presa privind noua valoare a punctului de pensie
Informare privind aplicarea LG 263/2010
Comunicat privind aplicarea HG 291/2017
Comunicat de presa privind prelungirea perioadei de aplicare a Legii 186/2016
Comunicat de presa privind procedura de inregistrare cont utilizator pe portalul CNPP
Regulamentul (CE) nr 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliulului din 16.09.2009 privind cooordonarea sistemelor de securitate sociala
Regulamentul (CE) nr 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliulului din 29.04.2004 privind cooordonarea sistemelor de securitate sociala
Comunicat de presa privind aplicarea OUG.2, OUG.3 si Legea 2/2017
Comunicat de presa privind aplicarea Legii 1/2017
Comunicat de presa privind OUG 99/20016
Comunicat de presa privind OUG 92/20016
Comunicat de presa privind Legea 186/20016
Legea 186/2016
Declaratia nr.1a var.25 oct.2016
Declaratia nr.1b var.25 oct.2016
Mesajul Presedintei CNPP, Ileana Ciutan, ocazionat de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice [2016]
Varsta de pensionare pentru anul 2016
Comunicat de presa privind ajutorul anul pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi si accidentatii de razboi
Calendarul distribuirii cupoanelor mov
Aplicarea majorarii indemnizatiilor prevazute de Legea nr. 143/2014 si Legea nr. 69/2015 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de regimul comunist
Aplicarea prevederilor Legii nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 si ale art. 45 din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
Anunt Concurs 09.10.2014: Sef Serviciu _ Serviciul Plati Prestatii, Directia Stabiliri si Plati Prestatii
Anunt Concurs 28.10.2014: Medic primar sau specialist, specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca - Compartiment Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, Cabinet Urziceni
Bibliografie si tematica pentru Concurs 28.10.2014: Medic primar sau specialist, specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca - Compartiment Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, Cabinet Urziceni
Raport de activitate a Casei Judetene de Pensii pe anul 2017
Raport de activitate a Casei Judetene de Pensii pe anul 2016
Raport de activitate a Casei Judetene de Pensii pe anul 2015
Raport de activitate a Casei Judetene de Pensii pe anul 2014
Raport de activitate a Casei Judetene de Pensii pe anul 2013
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2016
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2015
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2014
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2013

Comunicat - Legea nr. 340/2013 a Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2014 - 17.12.2013

Grafic plata pensii 12.2013

Concurs promovare 23.12.2013
Comunicatul CNPP privind finalizarea restituirii CASS [2013]
Mesajul Presedintei CNPP, Ileana Ciutan, ocazionat de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice [2016]
Criterii de acordare a Biletelor de Tratament pe anul 2013
Cerere privind acordare bilet de tratament, aprobata prin Ordin nr.1735/29.06.2018


Raport de activitate a Casei Judetene de Pensii pe anul 2012
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2012
Mesajul Presedintei C.N.P.P., Ileana Ciutan, ocazionat de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice [2012]
Debitori in executare silita, asigurati cu declaratie de asigurare conform O.U.G. nr. 58/2010, care nu au primit deciziile referitoare la obligatiile de plata si calcul accesorii emise in baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare [2012]
Debitori in executare silita, asigurati cu declaratie de asigurare conform O.U.G. nr. 58/2010, care nu au primit somatiile de plata emise in baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare [2012]
Comunicat plata pensii - Aprilie 2012
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2011
Mesajul Ministrului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Dna. Sulfina Barbu, ocazionat de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice
Mesajul Presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, Dna. Domnica Doina Parcalabu, ocazionat de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice
Mesajul Conducerii Casei Judetene Pensii Ialomita ocazionat de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/20001 pe anul 2010
Anunt privind debitorii din declaratii de asigurari sociale conform Legii nr. 19/2000 [15.11.2010]
Comunicat asupra Legea nr. 263/2010 privind Sistemul Unitar de Pensii Publice: Declaratii de asigurare individuale

comunicat pentru persoanele asigurate in baza Declaratiilor de asigurare sociala conform prevederilor art. 6, alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Comunicat asupra Legea nr. 263/2010 privind Sistemul Unitar de Pensii Publice: Contracte de asigurare individuale

comunicat pentru persoanele asigurate in baza Contractelor de asigurare sociala conform prevederilor art. 6, alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Ordin nr. 1475 / 2010 al M.M.F.P.S. si M.F.P.

pentru aprobarea unor instructiuni privind declararea si plata contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2010 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale.
PRECIZARI privind aplicarea O.U.G. nr. 58/2010

Comunicat O.U.G. nr. 58/2010

privind prevederile O.U.G. nr. 58/2010, intrata in vigoare cu data de 01.07.2010, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar-fiscale
Declaratia de asigurare prevazuta de art. 7 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 791/2010
Declaratia de asigurare prevazuta de art. 7 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 791/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
Casa Judeteana de Pensii Ialomita comunica datele necesare virarii sumelor privind contributia individuala de 10,5%, conform O.U.G. nr. 58/2010:

Cont O.U.G. nr. 58/2010 :       RO 93 TREZ 39122210309 XXXXX

Adresa de e-mail unde pot fi trimise Declaratiile de Asigurare:

                                         simona.margarit@cnpas.org


Buletin informativ _ Trimetrul I 2010

Comunicat privind Salariile Nete si alte Venituri Nete aferente lunii 12.2010 ale personalului Casei Judetene de Pensii Ialomita
Comunicat privind Salariile Nete si alte Venituri Nete aferente lunii 10.2010 ale personalului Casei Judetene de Pensii Ialomita
Comunicat privind Salariile Nete si alte Venituri Nete aferente lunii 09.2010 ale personalului Casei Judetene de Pensii Ialomita
Comunicat privind Salariile Nete si alte Venituri Nete aferente lunii 08.2010 ale personalului Casei Judetene de Pensii Ialomita
Comunicat privind Salariile Nete si alte Venituri Nete aferente lunii 07.2010 ale personalului Casei Judetene de Pensii Ialomita
Comunicat privind Salariile Nete si alte Venituri Nete aferente lunii 06.2010 ale personalului Casei Judetene de Pensii Ialomita
Comunicat privind Salariile Nete si alte Venituri Nete aferente lunii 05.2010 ale personalului Casei Judetene de Pensii Ialomita
Comunicat privind Salariile Nete si alte Venituri Nete aferente lunii 04.2010 ale personalului Casei Judetene de Pensii Ialomita

Mesajul Presedintei C.N.P.A.S., Doina Domnica Parcalabu, ocazionat de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice
Mesajul Directoarei C.J.P. Ialomita, Olivia Postole, ocazionat de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice


Informare privind eliberarea certificatelor medicale conform L. 416/2001 [15.06.2010]
Informare privind programul de actiuni privind imbunatatirea activitatii C.N.P.A.S., I.N.E.M.R.C.M., C.J.P. [15.06.2010]
cu privire la incadrarea in grade de invaliditate in vederea inscrierii la pensii de invaliditate
Situatia persoanelor care au primit certificate medicale conform L. 416/2001 pe perioada 01.01. - 01.06.2010 [15.06.2010]
certificate medicale acordate de medicii experti ai C.J.P.
Situatia persoanelor care au primit certificate medicale conform L. 416/2001 pe anul 2009 [15.06.2010]
certificate medicale acordate de medicii experti ai C.J.P.

Comunicat de presa privind aplicarea O.U.G. nr. 100/2008 - sporul de grupa I si II de munca pentru persoanele cu drepturi de pensie deschise in perioada 1991 - 1996 [08.09.2009]
Comunicat de presa privind scopul si modul de asigurare in sistemului public de pensii [10.07.2009]
Comunicat Ziarul Stirea [10.07.2009]
Comunicat de presa privind scopul si modul de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 100/2008 [12.06.2009]Aparitii mass-media:

Gura Ialomitei
Gura Ialomitei
Gura Ialomitei
Gura Ialomitei
Semnal
Stirea: " 'As vrea un bilet de tratament ceva mai departe de casa' " [18.06.2010]
Stirea: " 'Cod portocaliu' pentru pensionarii si asistatii social pe caz de boala inchipuita" [18.06.2010]
Semnal: "Dosarele de invaliditate vor fi verificate si de catre o comisie din cadrul Casei Judetene de Pensii Ialomita" [18.06.2010]
Realitatea Ialomiteana: "Lenevie sau boala pe bune" [18.06.2010]
Impact: " 'Suntem judetul cu cele mai multe dosare verificate la Institutul National de Expertiza' " [17.05.2010]
Tribuna Ialomitei: "Guvernul sisteaza biletele de odihna contractate prin Casa de Pensii" [13.05.2010]
Semnal: "Depunerea cererii de pensionare pentru limita de varsta se va depune cu 30 de zile inainte" [10.05.2010]
Tribuna Ialomitei: "Medicii ialomiteni acorda bilete de trimitere la statiuni" [03.05.2010]
Tribuna Ialomitei: "In Ialomita sunt mai multe bilete de tratament decit cererile depuse" [23.04.2010]
Jurnalul de Ialomita: "Peste 1.000 de persoane au dat in judecata Casa de Pensii" [18.02.2010]
Realitatea Ialomiteana: "Noi criterii de acordare a biletelor de tratament" [17.02.2010]
Jurnalul de Ialomita: "De la 1 Martie beneficiarii biletelor de tratament isi pot alege statiunea pentru tratament" [04.02.2010]
Curierul Ialomitean: "Criteriile pentru acordarea biletelor de tratament prin Casa de Pensii, au fost modificate" [14.01.2010]
Jurnalul de Ialomita: "Olivia Postole: 13.000 lei net, cuantumul celei mai mari pensii speciale din Ialomita" [29.10.2009]
Curierul Ialomitean: "In Ialomita: Pensia unui magistrat = 56 de pensii minime !!!" [10.09.2009]