Prima Pagina   Informatii Publice cf. Legii nr. 544/2001   Login  
CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA
Istoric Atributii Obiective Resurse Umane    Organigrama    Declaratii de avere    Declaratii de interes    Concursuri Informatii Financiare Informatii de Interes Public Contact
Categorii de contribuabili Locuri de munca in conditii deosebite Locuri de munca in conditii speciale Contributia de asigurari sociale (CAS) Baza de calcul a CAS Sume pt. care nu se plateste CAS Sume reprezentand prestatii sociale Calculul si plata CAS Termene de plata Garantii si sanctiuni Stagii de cotizare Cote de CAS Declaratie de Asigurare Sociala Contract de Asigurare Sociala
Pensia pentru Limita de Varsta Pensia Anticipata Pensia Anticipata Partial Pensia de Invaliditate Pensia de Urmas Alte Drepturi de Asigurari Sociale Indemnizatii prevazute de Legi Speciale Bilete de tratament Accidente de Munca si Boli Profesionale Acte necesare
Simulari Serii bilete Sugestii Statiuni Criterii generale Criterii specifice Ordonare cereri bilete Categorii de persoane
beneficiare
Stabilire contributie Alte reglementari
Legi Ordonante Hotariri Alte Acte Precizari si Prevederi Proiecte
... ... ...
Bilete de tratament Contribuabili Prestatii
Comunicate de presa Link -uri Harta Site

Documente de interes public:

- Prelucrari statistice proprii din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
- Raport de activitate
- Formulare utilizate
- Anunturi pentru organizarea concursurilor pentru angajare
- Anunturi achizitii publice

Nota: In functie de evolutia legislativa in domeniu, aceasta lista poate sa suporte modificari si/sau completari, dupa caz.


RAPORT DE ACTIVITATE

           Raport de activitate pe anul 2012FORMULARE, CERERI
   Bilete de tratament
Cerere bilet de tratament : PDF   
   Contribuabili
Contract de Asigurare Sociala : PDF    DOC
Contract de Asigurare Sociala - Act Aditional : PDF    DOC
Declaratie de Asigurare Sociala prevazuta la art. 7 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 791/2010 : PDF   
Declaratie de Asigurare Sociala : PDF    DOC
Declaratie de Asigurare Sociala - Comunicare de Modificare : PDF    DOC
Declaratie de Asigurare Sociala - Comunicare de Retragere : PDF    DOC
Declaratie : PDF    DOC
Anexa 1.1 - Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre B.A.S.S. : PDF    DOC
Anexa 1.2 - Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre B.A.S.S. : PDF    DOC
   Prestatii
   Stabiliri Prestatii
Cerere pentru acordare pensiei pentru: limita de varsta, anticipata, anticipata partial : PDF    DOC
Cerere pentru acordare pensiei de invaliditate : PDF    DOC
Cerere pentru acordare pensiei de urmas : PDF    DOC
Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat : PDF    DOC
Cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale, altele decit pensiile : PDF    DOC
   Plati Prestatii
Cerere pentru plata prin casieria institutiei a pensiei restante : PDF    DOC
Cerere pentru reordonantare pensie sau plata diferenta de pensie : PDF    DOC
Cerere transfer dosar de pensie in alt judet sau schimbare domiciliu in cadrul judetului : PDF    DOC
Cerere pentru acordarea ajutorului de deces : PDF    DOC
Declaratie pe propria raspundere in caz de deces pensionar : PDF    DOC
Cerere pentru plata pensie restante in cazul decesului pensionarului titular : PDF    DOC
   Legea nr. 544/2001, privind informatii de interes public
Cerere tip (model, anexa 1) : PDF   
Reclamatie administrativa (model, anexa 2a) : PDF   
Reclamatie administrativa (model, anexa 2b) : PDF   
Raspuns la cerere (model, anexa 3) : PDF   
Raspuns la reclamatie (model, anexa 4) : PDF