Prima Pagina   Informatii Publice cf. Legii nr. 544/2001   Login  
CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA Relatii telefonice cu publicul : 0243-232786; 0243-236339. Luni-Joi ora 10:00-14:00, Vineri ora 10:00-13:00
Istoric Atributii Obiective Resurse Umane    Organigrama    Declaratii de avere    Declaratii de interes    Concursuri Informatii Financiare Informatii de Interes Public Contact
Categorii de contribuabili Locuri de munca in conditii deosebite Locuri de munca in conditii speciale Contributia de asigurari sociale (CAS) Baza de calcul a CAS Sume pt. care nu se plateste CAS Sume reprezentand prestatii sociale Calculul si plata CAS Termene de plata Garantii si sanctiuni Stagii de cotizare Cote de CAS Declaratie de Asigurare Sociala Contract de Asigurare Sociala
Pensia pentru Limita de Varsta Pensia Anticipata Pensia Anticipata Partial Pensia de Invaliditate Pensia de Urmas Alte Drepturi de Asigurari Sociale Indemnizatii prevazute de Legi Speciale Bilete de tratament Accidente de Munca si Boli Profesionale Acte necesare
Serii bilete
Legi Ordonante Hotariri Alte Acte Precizari si Prevederi Proiecte
... ... ...
Bilete de tratament Contribuabili Prestatii
Cod etic/deontologic/de conduita Lista cadourilor si bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2021 Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizationala Planul de integritate al institutiei Stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA si in Planul de integritate Situatia incidentelor de integritate Comunicate de presa Link -uri utile Harta Site

Documente de interes public:

- Prelucrari statistice proprii din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
- Raport de activitate
- Formulare utilizate
- Anunturi pentru organizarea concursurilor pentru angajare
- Anunturi achizitii publice

Nota: In functie de evolutia legislativa in domeniu, aceasta lista poate sa suporte modificari si/sau completari, dupa caz.

FORMULARE, CERERI
   Bilete de tratament
Cerere bilet de tratament 2022
   Notificari a calitatii de neasigurat
Notificari a calitatii de neasigurat (E101)
   Expertiza medicala
Cerere privind expertizarea capacitatii de munca si acte necesare
   Contribuabili
Contract de Asigurare Sociala :
Cerere pentru acordarea ajutorului de deces asigurat :
Contract de Asigurare Sociala - Act Aditional :
Anexa 1.1 - Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre B.A.S.S. :
Anexa 1.2 - Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre B.A.S.S. :
   Prestatii
   Stabiliri Prestatii
CERERE PENTRU STABILIREA CALITATII DE BENEFICIAR AL LEGII 154/2021 :
Cerere pentru acordare pensiei pentru: limita de varsta, anticipata, anticipata partial :
Cerere pentru acordare pensiei de invaliditate :
Cerere pentru recalcularea pensiei :
Cerere pentru acordare pensiei de urmas :
Cerere transformare pensie anticipata partial sau invaliditate in pensie pentru limita de virsta :
Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionari :
Cerere privind eliberarea buletinului de calcul si a celorlalte documente care au stat la baza emiteii deciziei de pensionare in format electronic :
Formular E 207 (Certificat privind cariera de asigurat) :
Formular RO 202 pentru instrumentarea unei cereri de pensie de batranete :
Formular RO 203 pentru instrumentarea unei cereri de pensie de urmas :
Formular RO 204 pentru instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate :
   Plati Prestatii
Cerere pentru plata a pensiei restante :
Cerere transfer dosar de pensie in alt judet sau schimbare domiciliu in cadrul judetului :
Cerere pentru acordarea ajutorului de deces pensionar :
Declaratie pe propria raspundere in caz de deces pensionar :
Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal :
Cerere pentru plata pensie restante in cazul decesului pensionarului titular :
   Legea nr. 544/2001, privind informatii de interes public
Cerere tip (model, anexa 1) :
Reclamatie administrativa (model, anexa 2a) :
Reclamatie administrativa (model, anexa 2b) :
Raspuns la cerere (model, anexa 3) :
Raspuns la reclamatie (model, anexa 4) :