Prima Pagina   Informatii Publice cf. Legii nr. 544/2001   Login  
CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA
Istoric Atributii Obiective Resurse Umane    Organigrama    Declaratii de avere    Declaratii de interes    Concursuri Informatii Financiare Informatii de Interes Public Contact
Categorii de contribuabili Locuri de munca in conditii deosebite Locuri de munca in conditii speciale Contributia de asigurari sociale (CAS) Baza de calcul a CAS Sume pt. care nu se plateste CAS Sume reprezentand prestatii sociale Calculul si plata CAS Termene de plata Garantii si sanctiuni Stagii de cotizare Cote de CAS Declaratie de Asigurare Sociala Contract de Asigurare Sociala
Pensia pentru Limita de Varsta Pensia Anticipata Pensia Anticipata Partial Pensia de Invaliditate Pensia de Urmas Alte Drepturi de Asigurari Sociale Indemnizatii prevazute de Legi Speciale Bilete de tratament Accidente de Munca si Boli Profesionale Acte necesare
Simulari Serii bilete Sugestii Statiuni Criterii generale Criterii specifice Ordonare cereri bilete Categorii de persoane
beneficiare
Stabilire contributie Alte reglementari
Legi Ordonante Hotariri Alte Acte Precizari si Prevederi Proiecte
... ... ...
Bilete de tratament Contribuabili Prestatii
Comunicate de presa Link -uri Harta Site

Documente de interes public:

- Prelucrari statistice proprii din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
- Raport de activitate
- Formulare utilizate
- Anunturi pentru organizarea concursurilor pentru angajare
- Anunturi achizitii publice

Nota: In functie de evolutia legislativa in domeniu, aceasta lista poate sa suporte modificari si/sau completari, dupa caz.


RAPORT DE ACTIVITATE

           Raport de activitate pe anul 2012FORMULARE, CERERI
   Bilete de tratament
Cerere bilet de tratament
   Contribuabili
Contract de Asigurare Sociala :
Contract de Asigurare Sociala - Act Aditional :
Declaratie de Asigurare Sociala prevazuta la art. 7 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 791/2010 :
Declaratie de Asigurare Sociala :
Declaratie de Asigurare Sociala - Comunicare de Modificare :
Declaratie de Asigurare Sociala - Comunicare de Retragere :
Declaratie :
Anexa 1.1 - Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre B.A.S.S. :
Anexa 1.2 - Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre B.A.S.S. :
   Prestatii
   Stabiliri Prestatii
Cerere pentru acordare pensiei pentru: limita de varsta, anticipata, anticipata partial :
Cerere pentru acordare pensiei de invaliditate :
Cerere pentru acordare pensiei de urmas :
Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat :
Cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale, altele decit pensiile :
   Plati Prestatii
Cerere pentru plata prin casieria institutiei a pensiei restante :
Cerere pentru reordonantare pensie sau plata diferenta de pensie :
Cerere transfer dosar de pensie in alt judet sau schimbare domiciliu in cadrul judetului :
Cerere pentru acordarea ajutorului de deces :
Declaratie pe propria raspundere in caz de deces pensionar :
Cerere pentru plata pensie restante in cazul decesului pensionarului titular :
   Legea nr. 544/2001, privind informatii de interes public
Cerere tip (model, anexa 1) :
Reclamatie administrativa (model, anexa 2a) :
Reclamatie administrativa (model, anexa 2b) :
Raspuns la cerere (model, anexa 3) :
Raspuns la reclamatie (model, anexa 4) :