Prima Pagina   Informatii Publice cf. Legii nr. 544/2001   Login  
CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA Relatii telefonice cu publicul : 0243-232786; 0243-236339. Luni-Joi ora 10:00-14:00, Vineri ora 10:00-13:00
Istoric Atributii Obiective Resurse Umane    Organigrama    Declaratii de avere    Declaratii de interes    Concursuri Informatii Financiare Informatii de Interes Public Contact
Categorii de contribuabili Locuri de munca in conditii deosebite Locuri de munca in conditii speciale Contributia de asigurari sociale (CAS) Baza de calcul a CAS Sume pt. care nu se plateste CAS Sume reprezentand prestatii sociale Calculul si plata CAS Termene de plata Garantii si sanctiuni Stagii de cotizare Cote de CAS Declaratie de Asigurare Sociala Contract de Asigurare Sociala
Pensia pentru Limita de Varsta Pensia Anticipata Pensia Anticipata Partial Pensia de Invaliditate Pensia de Urmas Alte Drepturi de Asigurari Sociale Indemnizatii prevazute de Legi Speciale Bilete de tratament Accidente de Munca si Boli Profesionale Acte necesare
Serii bilete
Legi Ordonante Hotariri Alte Acte Precizari si Prevederi Proiecte
... ... ...
Bilete de tratament Contribuabili Prestatii
Cod etic/deontologic/de conduita Lista cadourilor si bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2021 Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizationala Planul de integritate al institutiei Stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA si in Planul de integritate Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2023 Comunicate de presa Link -uri utile Harta Site


CONCURSURI

Rezultat proba interviu transfer la cerere
Rezultat final concurs promovare in grad profesional 18.06.2024
Rezultat verificare dosare-procedura transfer la cerere
Rezultat proba interviu concurs promovare in grad profesional 18.06.2024
Rezultat proba scrisa concurs promovare in grad profesional 18.06.2024
ANUNT TRANSFER LA CERERE 12.06.2024
ANUNT TRANSFER LA CERERE 12.06.2024
Anexa nr.1-transfer_Cerere
Anexa nr. 2-transfer_Acord
Anexa nr.3- ADEVERINTA_VECHIME
Rezultat selectie dosare concurs promovare in grad profesional 18.06.2024
Anunt concurs promovare in grad profesional 18.06.2024
"Rezultat final concurs consilier debutant
Rezultat proba interviu-concurs consilier debutant
Rezultat proba scrisa-concurs consilier debutant
Rezultat selectie dosare-concurs consilier debutant
Anunt concurs consilier debutant 30.05.2024
Rezultatul final la concursul pentru postul de inspector principal Serviciul Plati Prestatii 19.04.2024
Rezultatul probei interviu la concursul pentru postul de inspector principal Serviciul Plati Prestatii 24.04.2024
Rezultatul contestatiei probei scrise la concursul pentru postul de inspector principal Serviciul Plati Prestatii 19.04.2024
Rezultatul probei scrise la concursul pentru postul de inspector principal Serviciul Plati Prestatii 19.04.2024
Erata la concursul pentru postul de inspector principal Serviciul Plati Prestatii 19.04.2024
Lista persoane eligibile la concursul pentru postul de inspector principal Serviciul Plati Prestatii 19.04.2024
Rezultat final concurs inspector superior Serviciul Plati Prestatii 19.03.2024
Rezultat final concurs inspector superior Compartimentul Financiar Contabilitate 18.03.2024
Rezultat proba interviu concurs inspector superior Serviciul Plati Prestatii 19.03.2024
Rezultat proba interviu concurs inspector superior Compartimentul Financiar Contabilitate 18.03.2024
Anunt concurs inspector principal Serviciul Plati Prestatii 19.04.2024
Formular de inscriere concurs inspector principal Serviciul Plati Prestatii 19.04.2024
Model adeverinta inspector principal Serviciul Plati Prestatii 19.04.2024
Rezultat proba scrisa concurs inspector superior Serviciul Plati Prestatii 19.03.2024
Rezultat proba scrisa concurs inspector superior Compartimentul Financiar Contabilitate 18.03.2024
Lista eligibilitate concurs inspector superior Serviciul Plati Prestatii 19.03.2024
Lista eligibilitate concurs inspector superior Compartimentul Financiar Contabilitate 18.03.2024
Anunt concurs inspector superior Serviciul Plati Prestatii 19.03.2024
Formular de inscriere concurs inspector superior Serviciul Plati Prestatii 19.03.2024
Model adeverinta inspector superior Serviciul Plati Prestatii 19.03.2024
Anunt concurs inspector superior Compartimentul Financiar Contabilitate 18.03.2024
Formular de inscriere concurs inspector superior Serviciul Plati Prestatii 19.03.2024
Model adeverinta inspector superior Compartimentul Financiar Contabilitate 18.03.2024
Rezultat_interviu_anunt_22.11.2023
Rezultat_selectie_dosare_anunt_din_data_22.11.2023
Anunt transfer la Cerere 22.11.2023
Anexa nr.1-transfer_Cerere
Anexa nr. 2-transfer_Acord
Anexa nr.3- ADEVERINTA_VECHIME
Rezultat final concurs evaluare 03.10.2023
Rezultat proba interviu concurs evaluare 29.09.2023
Rezultat proba scrisa concurs evaluare 27.09.2023
Anunt concurs evaluare 27.09.2023
Anunt concurs evaluare 27.09.2023
Formular de inscriere concurs evaluare 27.09.2023
Declaratie disponibilitate concurs evaluare 27.09.2023
Declaratie pe propria raspundere - cazier
Acord prelucrare date caracter personal 2023
Rezultat interviu inspector asistent
Rezultat selectie Serviciul Plati Prestatii
Anunt transfer la Cerere 08.08.2023
Anexa nr.1 transfer la Cerere 08.08.2023
Anexa nr.2 transfer Acord 08.08.2023
Anexa nr.3 Adeverinta Vechime 08.08.2023
Rezultat interviu Serviciul Plati Prestatii
Rezultat selectie Serviciul Plati Prestatii
Proces verbal constatare
Anunt transfer la Cerere 31.07.2023
Anexa nr.1 transfer la Cerere
Anexa nr.2 transfer Acord
Anexa nr.3 Adeverinta Vechime
Rezultat interviu Compartiment Financiar Contabilitate 27.07.2023
Rezultat selectie Compartiment Financiar Contabilitate 27.07.2023
Anunt transfer la Cerere 27.07.2023
Rezultat interviu Compartiment Evidenta Contribuabili 26.07.2023
Rezultat interviu Compartiment Financiar Contabilitate 26.07.2023
Rezultat selectie Compartiment Evidenta Contribuabili 26.07.2023
Rezultat selectie Compartiment Financiar Contabilitate 26.07.2023
Anunt transfer la Cerere 26.07.2023
Anexa nr.1 transfer la Cerere
Anexa nr.2 transfer Acord
Anexa nr.3 Adeverinta Vechime
Anunt suspendare concurs recrutare referent superior 19.06.2023
Anunt concurs recrutare referent superior 19.06.2023
Formular de inscriere concurs recrutare referent superior 19.06.2023
Rezultat final concurs promovare in grad profesional - inspector superior
Rezultat proba interviu concurs promovare in grad profesional - inspector superior
Rezultat proba scrisa concurs promovare in grad profesional - inspector superior
Rezultat selectie dosare concurs promovare in grad profesional - inspector superior
Anunt concurs promovare in grad profesional 13.03.2023
Formular de inscriere concurs/examen de promovare in grad profesional 13.03.2023
Proces verbal de constatare concurs post de executie, contractual, pe perioada determinata - consilier debutant(S)
Anunt concurs post de executie, contractuale pe perioada determinata - consilier debutant(S)
Formular de inscriere conform anuntului de concurs-post de executie, contractual, perioada determinata - consilier debutant(S)
Fisa postului cadru : pentru concursul-post de executie, contractual, perioada determinata - consilier debutant(S)
Declaratie de disponibilitate pentru perioada de angajare, concursul-post de executie, contractual, perioada determinata - consilier debutant(S)
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru concursul-post de executie, contractual, perioada determinata - consilier debutant(S)
Rezultat final concurs de recrutare - functia publica de executie - auditor superior la Compartimentul Audit
Rezultat proba interviu concurs de recrutare - functia publica de executie - auditor superior la Compartimentul Audit
Rezultat proba scrisa concurs de recrutare - functia publica de executie - auditor superior la Compartimentul Audit
Rezultat proba suplimentara concurs de recrutare - functia publica de executie - auditor superior la Compartimentul Audit
Rezultat selectie dosare concurs de recrutare - functia publica de executie - auditor superior la Compartimentul Audit
Erata anunt concurs de recrutare - functia publica de executie - auditor superior la Compartimentul Audit
Anunt concurs de recrutare - functia publica de executie - auditor superior la Compartimentul Audit
Formular de inscriere concurs - functia publica de executie - auditor superior la Compartimentul Audit
Rezultate final proba interviu concurs posturi de executie contractuale
Rezultate proba interviu concurs posturi de executie contractuale
Rezultat final concurs de recrutare - functia publica de executie - inspector superior la Serviciul Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Rezultat final concurs de recrutare - functia publica de executie - auditor superior la Compartimentul Audit
Rezultat proba interviu concurs de recrutare - functia publica de executie - inspector superior la Serviciul Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Rezultat proba scrisa concurs de recrutare - functia publica de executie - auditor superior la Compartimentul Audit
Rezultat proba suplimentara concurs de recrutare - functia publica de executie - auditor superior la Compartimentul Audit
Rezultat proba scrisa concurs de recrutare - functia publica de executie - inspector superior la Serviciul Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Rezultat selectie dosare concurs de recrutare - functia publica de executie - auditor superior la Compartimentul Audit
Rezultat final concurs/examen de promovare in grad profesional
Erata concurs de recrutare - functia publica de executie - inspector superior la Serviciul Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Rezultat selectie dosare concurs de recrutare - functia publica de executie - inspector superior la Serviciul Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Rezultat proba interviu dosare concurs/examen de promovare in grad profesional
Rezultat proba scrisa dosare concurs/examen de promovare in grad profesional
Rezultat final concurs de recrutare inspector superior la Serviciul Plati Prestatii
Rezultat proba interviu concurs de recrutare inspector superior la Serviciul Plati Prestatii
Rezultat proba scrisa concurs de recrutare inspector superior la Serviciul Plati Prestatii
Rezultat final concurs de recrutare - consilier superior la Serviciul Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Rezultat proba interviu concurs de recrutare - consilier superior la Serviciul Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Rezultat proba scrisa concurs de recrutare - consilier superior la Serviciul Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Anunt concurs de recrutare - functia publica de executie - auditor superior la Compartimentul Audit
Formular de inscriere concurs - functia publica de executie - auditor superior la Compartimentul Audit
Rezultat selectie dosare concurs de recrutare consilier superior la Serviciul Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Rezultat selectie dosare concurs de recrutare inspector superior la Serviciul Plati Prestatii
Anunt concurs de recrutare - functia publica de executie - inspector superior la Serviciul Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Formular de inscriere concurs - functia publica de executie - inspector superior la Serviciul Prestatii si Pensii internationale
Anunt concurs de recrutare - functia publica de executie - consilier superior la Serviciul Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Formular de inscriere concurs - functia publica de executie - consilier superior la Serviciul Prestatii si Pensii internationale
Anunt concurs de recrutare - functia publica de executie - inspector superior la Serviciul Plati Prestatii
Formular de inscriere concurs - functia publica de executie - inspector superior la Serviciul Plati Prestatii
Rezultat selectie dosare concurs/examen de promovare in grad profesional
Formular de inscriere concurs/examen de promovare in grad profesional
Anunt concurs/examen de promovare in grad profesional
Rezultat final concurs consilier juridic
Rezultat final concurs promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Plati Prestatii
Rezultat final concurs promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Stabiliri
Rezultat proba interviu concurs promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Plati Prestatii
Rezultat proba interviu concurs de recrutare - functia publica de executie - consilier juridic la Compartimentul Juridic
Rezultat proba interviu concurs promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Plati Prestatii
Rezultat proba scrisa concurs de recrutare - functia publica de executie - consilier juridic la Compartimentul Juridic
Rezultat proba interviu concurs promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Rezultat proba scrisa concurs promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Plati Prestatii
Rezultat proba scrisa concurs promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Rezultat selectie dosare concurs de recrutare - functia publica de executie - consilier juridic la Compartimentul Juridic
Rezultat selectie dosare concurs promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Plati Prestatii
Rezultat selectie dosare concurs promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Anunt concurs de recrutare - functia publica de executie - consilier juridic la Compartimentul Juridic
Formular de inscriere concurs - functia publica de executie - consilier juridic la Compartimentul Juridic
Tematica concurs - functia publica de executie - consilier juridic la Compartimentul Juridic
Anunt concurs promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Plati Prestatii
Formular de inscriere la concursul de promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Plati Prestatii
Anunt concurs promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Formular de inscriere la concursul de promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale
Rezultat final concurs posturi de executie contractuale
Rezultat contestatie la proba interviu concurs posturi de executie contractuale
Rezultate proba interviu concurs posturi de executie contractuale
Rezultate teste grila concurs posturi de executie contractuale si programare proba interviu
Baremuri teste grila concurs posturi de executie contractuale
Rezultat selectie dosare concurs posturi de executie, contractuale
Anunt concurs posturi de executie, contractuale pe perioada determinata
Formular de inscriere conform anuntului de concurs-posturi de executie, contractuale, perioada determinata
Fisa postului cadru : CONSILIER(S) DEBUTANT pentru concursul-posturi de executie, contractuale, perioada determinata
Fisa postului cadru : REFERENT(M) DEBUTANT pentru concursul-posturi de executie, contractuale, perioada determinata
Declaratie de disponibilitate pentru perioada de angajare, concursul-posturi de executie, contractuale, perioada determinata
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru concursul-posturi de executie, contractuale, perioada determinata
Anunt ocupare prin transfer a unui post de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior
Cerere transfer
Acord de prelucrare date cu caracter personal
Tematica transfer la cerere
Anunt rezultat final concurs medic specialist
Anunt rezultate concurs medic specialist, proba practica/clinica
Anunt rezultate concurs medic specialist, proba scrisa
Proces verbal de constatare concurs promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Anunt concurs promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Rezultat selectie dosare concurs pentru ocuparea postului de medic specialist in expertizarea medicala a capacitatii de munca
Rezultat selectie dosare concurs promovare sef serviciu in cadrul erviciului Stabiliri Prestatii Internationale
Concurs pentru ocupare postului de medic specialist in expertizarea medicala a capacitatii de munca
Formular de inscriere la concursul de promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale
Anunt concurs promovare sef serviciu in cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii internationale
Rezultat final concurs promovare in grad profesional superior
Centralizator concurs promovare in grad profesional superior
Rezultat proba interviu concurs promovare in grad profesional superior
Rezultat proba scrisa concurs promovare in grad profesional superior
Rezultat selectie dosare concurs promovare in grad profesional superior
Formular ANFP de inscriere la concursul de promovare in grad
Anunt concurs de promovare in grad
Rezultat final concurs de promovare in grad profesional
Rezultat proba interviu concurs de promovare in grad profesional
Rezultat proba scrisa concurs de promovare in grad profesional
Continuare procedura promovare
Suspendare concursuri
Formular ANFP de inscriere la concursul de promovare in functie publica de conducere
Anunt concurs de promovare in functie publica de conducere
Rezultat selectie dosare concurs promovare in grad profesional
Rezultat interviu pentru postul referent IA expertiza medicala
Rezultat proba scrisa pentru postul referent IA expertiza medicala
Anunt concurs de promovare in grad
Formular ANFP de inscriere la concursul de promovare in grad
Rezultat selectie dosare condidati pentru postul referent IA expertiza medicala
Anunt concurs post vacant referent IA expertiza medicala
Rezultat final concurs post referent IA expertiza medicala
Rezultat proba interviu post referent IA expertiza medicala
Rezultat proba scrisa post referent IA expertiza medicala
Solutionare contestatie proba selectie dosare post referent IA expertiza medicala
Rezultat selectie dosare condidati pentru postul referent IA expertiza medicala
Rezultat selectie dosare condidati pentru postul vacant - medic expertiza medicala
Anunt concurs post vacant referent IA expertiza medicala
Rezultat final concurs - medic primar expertiza medicala
Rezultat proba practica la concursul-medic primar expertiza medicala
Rezultat proba scrisa la concursul-medic primar expertiza medicala
Anunt concurs medic primar expertiza medicala cabinet Slobozia
Selectie dosare concurs medic primar expertiza medicala
Anunt concurs medic primar expertiza medicala
Anunt concurs medic spacialist expertiza medicala
Rezultat final la examenul de promovare in grad profesional
Rezultat proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional
Selectie dosare in vederea participarii la concurs/examen promovare in grad profesional
Anunt concurs/examen promovare in grad profesional
Formular inscriere la concurs/examen promovare in grad profesional
Anunt concurs Medic primar Expertiza Medicala
Rezultat Examen promovare 26.04.2017: Examen promovare in grad profesional
Rezultate finale concurs: Consilier, grad professional superior
Rezultate proba scrisa concurs 05.04.2017: Consilier, grad professional superior
Selectie dosare concurs 05.04.2017: Consilier, grad professional superior
Anunt examen promovare 26.04.2017: Examen promovare in grad profesional
Documente Concurs 05.04.2017: Consilier, grad professional superior
Anunt Concurs 05.04.2017: Consilier, grad professional superior
Anunt Concurs 13.12.2016: Medic primar - specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca-Cabinet Slobozia
Anunt Concurs 12.10.2016: Medic primar - specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca-Cabinet Slobozia
Anunt Concurs 26.09.2016: Medic primar - specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca-Cabinet Slobozia
Rezultat concurs 04.05.2016: Asistent medical- Compartimentul Expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca-cabinet Slobozia
Rezultat proba scris concurs 04.05.2016: Asistent medical- Compartimentul Expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca-cabinet Slobozia
Rezultat selectie dosare concurs 04.05.2016: Asistent medical- Compartimentul Expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca-cabinet Slobozia
Anunt concurs 04.05.2016: Asistent medical- Compartimentul Expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca-cabinet Slobozia
Rezultat proba scris concurs 29.03.2016: Asistent medical- Compartimentul Expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca-cabinet Slobozia
Rezultat concurs 29.03.2016: Asistent medical- Compartimentul Expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca-cabinet Slobozia
Rezultat proba practica concurs 29.03.2016: Asistent medical- Compartimentul Expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca-cabinet Slobozia
Rezultat selectie dosare concurs 07.03.2016: Asistent medical- Compartimentul Expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca-cabinet Slobozia
Anunt Concurs 07.03.2016: Asistent medical- Compartimentul de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca- Cabinet Slobozia
Rezultat final concurs 18.11.2015: Inspector,grad profesional principal- Compartiment Informatica, Directia Economica si Evidenta Cotribuabili
Rezultat proba scrisa concurs 18.11.2015: Inspector,grad profesional principal- Compartiment Informatica, Directia Economica si Evidenta Cotribuabili
Rezultat selectie dosare concurs 18.11.2015: Inspector,grad profesional principal- Compartiment Informatica, Directia Economica si Evidenta Cotribuabili
Anunt promovare final 21.10.2015: Concurs promovare in grad profesional 21.10.2015
Anunt promovare scris 21.10.2015: Concurs promovare in grad profesional 21.10.2015
Anunt Concurs 18.11.2015: Inspector,grad profesional principal- Compartiment Informatica, Directia Economica si Evidenta Cotribuabili
Anunt rezultat final pentru concurs Sef serviciu PLATI PRESTATII
Centralizator nominal cu punctajul obtinut la concursul Sef serviciu PLATI PRESTATII
Anunt puctaj proba scrisa pentru concurs Sef serviciu PLATI PRESTATII
Borderou puctaj proba scrisa pentru concurs Sef serviciu PLATI PRESTATII
Anunt cu rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concurs Sef serviciu PLATI PRESTATII
Rezultatul concursului din 10.06.2015: Inspector,grad profesional superior- Compartiment Achizitii Publice, Directia Economica si Evidenta Cotribuabili
Punctajul obtinut la proba scris la concursul din 10.06.2015: Inspector,grad profesional superior- Compartiment Achizitii Publice, Directia Economica si Evidenta Cotribuabili
Anunt concurs 06.07.2015: SEF SERVICIU PLATI PENSII - Serviciul Plati Prestatii
Anunt selectie dosare depuse in vederea participarii la concursul din 10.06.2015: Inspector,grad profesional superior- Compartiment Achizitii Publice, Directia Economica si Evidenta Cotribuabili
Anunt concurs SEF SERVICIU PLATI PENSII - 06.07.2015: Sef Serviciu Plati Pensii - Serviciul Plati Prestatii
Rezultat selectie dosare concurs 26.05.2015: Inspector,grad profesional principal- Compartiment Informatica, Directia Economica si Evidenta Cotribuabili
Anunt Concurs 10.06.2015: Inspector,grad profesional superior- Compartiment Achizitii Publice, Directia Economica si Evidenta Cotribuabili
Anunt Concurs 26.05.2015: Inspector,grad profesional principal- Compartiment Informatica, Directia Economica si Evidenta Cotribuabili
Anunt examen promovare 19.05.2015: Examen promovare in grad profesional
Anunt Concurs 10.04.2015: Inspector,grad profesional superior- Compartiment Achizitii Publice, Directia Economica si Evidenta Cotribuabili
Anunt Concurs 17.03.2015: Inspector,grad profesional principal- Compartiment Informatica, Directia Economica si Evidenta Cotribuabili
Anunt Transfer: Inspector clasa 1 gradul superior _ Compartimentul achizitii publice, Directia Economica, Evidenta Contribuabili
Concurs Promovare 03.12.2014
Rezultat final la Concurs 28.10.2014: Medic primar sau specialist, specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca - Compartiment Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, Cabinet Urziceni
Rezultat proba practica la Concurs 28.10.2014: Medic primar sau specialist, specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca - Compartiment Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, Cabinet Urziceni
Rezultat proba scrisa la Concurs 28.10.2014: Medic primar sau specialist, specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca - Compartiment Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, Cabinet Urziceni
Anunt Concurs 09.10.2014: Sef Serviciu _ Serviciul Plati Prestatii, Directia Stabiliri si Plati Prestatii
Anunt Concurs 28.10.2014: Medic primar sau specialist, specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca - Compartiment Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, Cabinet Urziceni
Bibliografie si tematica pentru Concurs 28.10.2014: Medic primar sau specialist, specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca - Compartiment Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, Cabinet Urziceni
Anunt Concurs 01.04.2014: Inspector - Directia Economica Evidenta Contribuabili, Compartimentul Achizitii Publice
Concurs Promovare 23.12.2013
Concurs Promovare 27.03.2013
Anunt Concurs 10.10.2012: 1 Personal contractual - Inspector

Anunt Concurs 20.08.2012: 1 Personal contractual - Inspector
Concurs Promovare 06.07.2012
Anunt Concurs 14.03.2012: Expert - Directia Economica Evidenta Contribuabili, Compartimentul Financiar Contabilitate
Concurs Promovare 10.10.2011
Concurs Promovare 25.05.2011
Concurs 17.09.2010: Proces verbal de selectie a dosarelor inscrise la concurs
Anunt concurs 17.09.2010
Rezultat concurs 23.08.2010
Bibliografie concurs 23.08.2010: Referent