Prima Pagina   Informatii Publice cf. Legii nr. 544/2001   Login  
CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA Relatii telefonice cu publicul : 0243-232786; 0243-236339. Luni-Joi ora 10:00-14:00, Vineri ora 10:00-13:00
Istoric Atributii Obiective Resurse Umane    Organigrama    Declaratii de avere    Declaratii de interes    Concursuri Informatii Financiare Informatii de Interes Public Contact
Categorii de contribuabili Locuri de munca in conditii deosebite Locuri de munca in conditii speciale Contributia de asigurari sociale (CAS) Baza de calcul a CAS Sume pt. care nu se plateste CAS Sume reprezentand prestatii sociale Calculul si plata CAS Termene de plata Garantii si sanctiuni Stagii de cotizare Cote de CAS Declaratie de Asigurare Sociala Contract de Asigurare Sociala
Pensia pentru Limita de Varsta Pensia Anticipata Pensia Anticipata Partial Pensia de Invaliditate Pensia de Urmas Alte Drepturi de Asigurari Sociale Indemnizatii prevazute de Legi Speciale Bilete de tratament Accidente de Munca si Boli Profesionale Acte necesare
Serii bilete
Legi Ordonante Hotariri Alte Acte Precizari si Prevederi Proiecte
... ... ...
Bilete de tratament Contribuabili Prestatii
Cod etic/deontologic/de conduita Lista cadourilor si bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2021 Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizationala Planul de integritate al institutiei Stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA si in Planul de integritate Situatia incidentelor de integritate Comunicate de presa Link -uri utile Harta Site


LEGISLATIE

Legi   Ordonante de Urgenta   Hotariri de Guvern   Alte Acte Normative   Precizari si Prevederi   Proiecte

OUG nr.001din data de2020.01.06publicat(a) inMonitorul Oficial nr.011din data de2020.01.11
   OUG privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

OUG nr.114din data de2018.12.28publicat(a) inMonitorul Oficial nr.1116din data de2018.12.29
   OUG privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

OUG nr.009din data de2015.04.29publicat(a) inMonitorul Oficial nr.299din data de2015.04.30
   OUG pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi si a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi

OUG nr.001din data de2015.01.19publicat(a) inMonitorul Oficial nr.044din data de2015.01.19
   OUG pentru modificarea si completarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

OUG nr.095din data de2014.12.29publicat(a) inMonitorul Oficial nr.969din data de2014.12.30
   OUG pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987

OUG nr.083din data de2014.12.12publicat(a) inMonitorul Oficial nr.925din data de2014.12.18
   OUG privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

OUG nr.009din data de2014.07.31publicat(a) inMonitorul Oficial nr.588din data de2014.08.06
   OUG cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 (actualizata pâna la data de 20 august 2014

OUG nr.049din data de2014.06.30publicat(a) inMonitorul Oficial nr.486din data de2014.06.30
   OUG privind instituirea unor masuri în domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative

OUG nr.113din data de2013.12.18publicat(a) inMonitorul Oficial nr.830din data de2013.12.23
   OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

OUG nr.001din data de2013.01.22publicat(a) inMonitorul Oficial nr.053din data de2013.01.23
   OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice